There is a Native American parable about a grandfather who says, "I feel as if I have two wolves fighting in my heart. One wolf is the vengeful, angry one. The other wolf is the loving, compassionate one." When asked which wolf will win the fight in his heart, the old man replies, "The one I feed."
 
Vi erbjuder sagoleksessioner. Eller snarare - våra lärare, mästare och inspiratörer - erbjuder sagoleksessioner... Om du undrar vad det är för skillnad på en vanlig saga eller berättelse och en sagoleksession så sker en sagoleksession just här och just nu. I en sagoleksession kan dy därför typ, plötsligt uppmanas att göra en massa saker medan du läser... Typ: Nu är det verkligen dags att stå upp och - vare sig du behöver eller inte...
Vi arbetar på det fysiska och metafysiska planet
Vårt bidag handlar ofta om direkt överföring av höga energifrekvenser som bidrar till större möjlighet för dig att öppna upp kontakten med den högsta källan - essensen inuti dig och den inneboende skaparkraften som flödar genom allt, vilket i sin tur ger dig större möjlighet att öppna upp för det djupgående medvetna känslomässigt helande arbete, som de allra flesta människor ofta behöver av för att kunna växa vidare i sin personliga utveckling och blomma ut i sin högsta potential.
 
Mental och känslomässig nivå 
Vi bidrar även med olika former av stödjande, kommunikativa redskap som kan hjälpa dig att bli mer medveten om just dina undermedvetna relationella tankemönster - kommunikationsmönster och försvarsstrategier och på så vis nå djupare kontakt med dig själv på ett känslomässigt plan, vilket är grunden för att kunna skapa givande, närande och nära relationer med andra.  
De sagoleksessioner vi erbjuder är individuell och inget tillfälle är därför det andra likt. För närvarande erbjuder vi bland annat: 
Holistisk Livscoaching 
 Ledarskap inifrån och ut
Sagoskrivandets gåva 
Soundhealing
       Flyg med skaparkraften    
samskapande workshops utifrån önskemål

© 2019 av Magiportalen.se