Hej! Jag heter SORK ZEN och är nu här för att dela med mig av mycket gammal Mystik... Ja, faktum är att den funnits långt längre än alla era böcker och till sin form är den också ungefär likt en gammal papyrusrulle som vecklar ut sig ur ett slags centrum.... 

 

/Kap 5/Mystikens Alkemi

 

Spiraleffekten är inte den enda universella grundstrukturen som ständigt r närvarande. Det finns också något vi kallar dualitetens magi som påverkar er existens...  Därför är det ytterligare en universell grundstruktur som kan vara betydelsefull att ha insikt om  - Åtminstone om ni önskar er en något så när harmonisk och balanserad tillvaro i närvaro...

 

Dualitetens komplexitet handlar i korthet om att Universum - som vi kallar Alla Möjligheters Rum - såklart också omfattar Ingenting alls.  Och det är i sin tur en ryslig tur, för annars skulle ALLT med allra största sannolikt bara vara någonting mycket, mycket, mycket extremt litet och begränsat, där näst intill inte någonting av Allting som nu existerar skulle kunna existera...  Men eftersom Ingenting ryms inom Allt är också Allt oändligt... Tack och Lov! Ja, det är alltså tack vare den Magiska, Mystiska, Fantastiska INGENTING ALLS som Evighetens Oändliga Medvetande RUM existerar inom Allt... Det allra högsta medvetande du kan föreställa dig existerar på grund av det allra lägsta medvetande du kan föreställa dig. Och i själva erkännandet av "det andra" sker ett magiska möte... Allting ser sig själv. 

 

Men ALLT detta mystiskt, magiskt och inte minst dynamiska kan dock även råka göra er fysiska tillvaro i högsta grad komplex, svårbegriplig och ofta rent av svår att överleva i.... Särskilt om ni glömt bort de djupa insikterna i Mystikens Alkemi...

Som i korthet huvudsakligen handlar om att ALLT egentligen är ETT - eller, ursäkta,  såklart NOLL... Just det... 

 

Problemen som lätt uppstår i er fysiska verklighet, där ni alla existerar inuti var sin egen, fantastisk och unikt formad kropp är att ni lätt också fastnar i er egen upplevelse av separation... Ni identifierar er endast med just bara er egen separerade kropp... den känsla och tanke ni för tillfället råkar uppleva... tudelade kan alltså också väldigt lätt förvandlas till krig, kamp, konflikter och motstridigheter... Det sker när det ena kraften endast erkänner sig själv och inte medveten om HELHETENS MYSTIK den i själva verket sin motsats... Det ena beror av det andra som beror av det ena, så att säga.... Det kallas en dynamisk relation... 

dvs genom bland annat dualitetens komplexitet och motsatsernas magi... Typ, ljus-mörker, stillhet-rörelse, aktivitet-passivitet, liv och död och alla andra möjliga motsatspar. Och såklart allt där emellan... - Ja, det finns såklart en hel oändlighet av motsatspar i Alla Möjligheters Fält. 

 

© 2020 av Sagoskeppet.se