Läk genom Lek med

ordens magi 

 

sagoskrivandet gåva 

läk genom lek med ordens magi 

Vill du utforska sagoskrivandets kraft och upptäcka sagoberättaren och regissör inom dig?
 
Vår fantastiska hjärnan har tillgång till en magisk intelligens som ständigt spinner vidare på våra livssagor - likt en mystisk spindel i sin unika osynliga väv. För de allra flesta av oss förblir dock både spindeln och väven fast i vårt undermedvetnas djupaste vrår...
Men det betyder inte att vi inte kan komma i kontakt med just denna näst intill otillgängliga, ständigt pågående skapande process inom oss.
Att skriva sagor kan vara just en sådan genväg.
 
Att skriva och berätta sagor och använda arketyper och symbolspråk är ett sätt sidsteppa vårt vanliga logiska, rationella och kritiskt granskande sinne. - som såklart inte alls är fel. Vårt rationella sinne vill dock även gärna hålla oss kvar i våra vanliga, trygga sammanhang. Därför kan det också hända att vårt rationella sinna bromsa oss när vi ställs inför något ännu okänt. På så vis kan vårt rationella sinne även hålla oss borta från att komma vidare i vår självkännedom och personliga utveckling.
 
Sagoskrivande kan på så vis fungera som ett kraftfullt hjälpmedel för oss att komma i djup kontakt med vår själs röst läka gamla känslosår och lära känna oss själva ur ett djupare perspektiv.
Och inte minst att upptäcka oss själv som medvetna skapare och regissörer i just vår unika livslek... 
samtalsterapi
vägledda meditationer
frigörande skapande och gestaltande övningar
röst- och rörelseövningar 
 
Minst 3 tillfällen rekommenderas. Möjlighet finns att prova på en gång innan en djupare process inleds. Välkommen att upptäck och utforska mer av dig själv, din fantasi och kreativitet och på så vis växa i självkännedom i ett tryggt sammanhang.
 
En session varar från 45 minuter till 2 timmar, beroende på fokus och önskemål. 
Priset är donationsbaserat och varierar mellan 200 - 500 kr/h beroende på din ekonomiska situation.
Coachingen erbjuds även som heldags och halvdags workshops i en mindre grupp. Om det intresset finns är det bara att kontakta mig och hålla utkik efter datum...
Processen grundar sig huvudsakligen i kanaliserad, intuitiv guidning men inspiration kommer även från: mindfulness och olika sorters meditationer, zencoaching, anknytningsteorin, NLP (Neuro Linguistic Programming), NVC (Non Violent Communication) mm

"Your task is not  to seek for love but merely to seek and find the barriers within yourself  that you have built against it ..."                                                                                      Rumi

© 2020 av Sagoskeppet.se