Samskapande Workshop
Det inre bröllopet 
 
DUALITETEN INUTI 
I den lilla gruppens trygga gemenskap utforskar vi det inre gränslandskapet och dynamiken mellan "de två" - dualitet, som vi kort och gott kallar för Inga och Allt, typ... Men som du kanske även hört talas om som Yin och Yang - den Passiva och Aktiva kraften - mörkret och ljuset. 
 
DET INRE DÖDSRIKET, PÅNYTTFÖDELSEN och BRÖLLOPET
Genom meditation, delande, dans, andnings-, röst-, rörelse- och skapande övningar knyter vi även starkare kontakt med vårt undermedvetnas, gamla, inprogrammerade försvarsstrategier och inre barns förlorade känsloröster. Vi tränar på att tillåta och ge uttryck för det som kommer till ytan i fria, skapande former och att möta och hålla oss själva i medkänsla, för att på så vis mjukt släppa taget om gamla inprogrammerade omedvetna strategier och möjliggöra den fria själens födelseprocess och vårt eget personliga, inre bröllop mellan "de två"...
Välkommen att samskapa, utforska, lära känna, fördjupa, växa genom medkänsla, släppa taget och öppna upp tillsammans!

© 2020 av Sagoskeppet.se