ut

veckl

med

INTELLIGENS?

VAD ÄR

ande

vet

ande

gör

ande

Livskunskap - Emotionell Intelligens, EQ anpassad för skolan

- Självkännedom genom empatisk kommunikation, Meditation, rörelse &  kreativa uttryck 

20180519_161337.jpg

Hej! 

Jag heter Maria och det är jag som har skapat Sagoskeppet Innerligt. Jag har ett 51 år långt liv med mig i bagaget. Ett liv som gett mig massor av fantastiska erfarenheter och både formell utbildning till språklärare (i svenska engelska och franska) och mer informella utbildningar inom personlig utveckling.

Numera varvar jag arbete som sagoförfattare, skribent, content creator och coach med arbete som språklärare inom skolan.

Tillsammans med anda dedikerade coacher erbjuder jag även anpassade utbildningar för vuxna och barn inom skolan i EQ och Självupptäckande (som jag föredrar att kalla det). I detta samarbete erbjuds allt från temadagar och workshops  till löpande coaching.

UTBILDNINGENS SYFTE 

Utbildningens syftar till att bidra till skolans uppdrag att stödja barn i sin personliga utveckling och känslomässiga intelligens, (EQ) till kreativa, självreflekterande och ansvarskännande individer med förmåga att hantera konflikter och kommunicera empatiskt med varandra.

 

METODER OCH VERKTYG

Liksom all intelligens går den känslomässiga intelligensen att utveckla med rätt sorts stödjande miljöer och verktyg. 

I utbildningen används följande stödjande verktyg:

 

Sagomeditationer och rörelser i medveten närvaro

Skapande lek - självkännedom genom kreativa uttryckssätt och övninar

Empatisk kommunikation - bl a genom Non Violent Communication, sharing och information om aktuell forskning om hjärnan och det centrala nervsystemet.

Kurserna är ett kontinuerligt samskapande med utgångspunkt i deltagarna. Ingen kurs är den andra lik men de kretsar alla kring grundläggande existensiella frågor såsom:

 

Vem är jag?

Vad är jag medveten om just nu?

Vad längtar jag efter?

Vad känner jag?

Hur känns det i min kropp just nu?

Vad händer i mig när jag blir arg?

Vad gömmer sig under min ilska?

Vilken form har rädslan?

Vad behöver jag egentligen på riktigt? 

osv

 

" DR Marshall valde att illustrera sin kommunikationsmodell,  Non Violen Communication, genom oss giraffer, eftersom vi kan se saker ovanifrån. Vi har också det största hjärtat av alla landlevande djur. 
Är du nyfiken på att lära dig mer om vårt språk, Non Violent Communication, NVC?  

 

Vilka förmågor och kunskaper är viktiga för att skapa en hållbar framtid?

Hur och var frodas kreativitet?

Vilka förmågor är viktiga för att skapa fredliga, välmående samhällen?

VAD BEHÖVS FÖR ATT SKOLAN SKA VARA EN TRYGG ARBETSPLATS, MED EN HELHETSSYN PÅ UTVECKLING, DÄR KÄNSLOMÄSSIG INTELLIGENS INKLUDERAS I KUNSKAPSUTVECKLING?

© 2020 av Sagoskeppet.se