ut

veckl

med

INTELLIGENS?

VAD ÄR

ande

vet

ande

gör

ande

Livskunskap - Emotionell Intelligens, EQ anpassad för skolan

- Självkännedom genom empatisk kommunikation, Meditation, rörelse &  kreativa uttryck 

IMG_0104 (2).jpg

Hej! Jag som skapat och upprätthåller den här Magiportalen -Sagoskeppet Innerligt - heter Maria och är sagoförfattare, coach och legitimerad språklärare i svenska, franska och engelska.

Tillsammans med anda dedikerade och välutbildade coacher inom personlig utveckling erbjuder jag numera utbildningar anpassade både för vuxna och barn inom skolan i EQ och kommunikation - eller självupptäckande - som jag föredrar att kalla det. I detta samarbete erbjuds allt från temadagar och workshops  till löpande, individuell coaching.

UTBILDNINGENS SYFTE

Utbildningens syftar till att bidra till skolans uppdrag att stödja barn i sin personliga utveckling och känslomässiga intelligens, (EQ) till kreativa, självreflekterande och ansvarskännande individer med förmåga att hantera konflikter och kommunicera empatiskt med varandra.

INNEHÅLL, METODER OCH VERKTYG
Vår känslomässiga intelligens går att utveckla med hjälp av rätt sorts stödjande, kommunikativa och kreativa verktyg och miljöer. Likt allt lärande är det en utvecklingsprocess, där olika individer behöver olika mycket tid och lära sig att relatera känslomässigt konstruktivt och funktionellt och släppa destruktiva invanda tanke- och beteendemönster. 

Utbildningen grundar sig bl a i följande stödjande metoder och verktyg:

 

Mindfullness - Medveten närvaro

Gestaltterapi och skapande lek - självkännedom genom fria, kreativa uttryckssätt såsom dans, rörelser, skrivande, sång/tonande, målande, byggande, dramtiserande och samskapande 

Empatisk kommunikation med grund i bl a Non Violent Communication 

KBT

Anknytningsteorin

Aktuell forskning om hjärnan och det centrala nervsystemet - Anknytning, trauma och stressrespons 

"Sharing" - delande och empatiskt lyssnande

Kurserna bedrivs genom ett kontinuerligt samskapande med utgångspunkt i deltagarnas behov och önskemål. Ingen kurs är den andra lik. De kretsar dock alla kring grundläggande existensiella frågor såsom:

 

Vem är jag?

Vad är min längtan?

Vad känner jag?

Vad behöver jag på riktigt? 

Vad gömmer sig under mina rädslor?

osv

 

" DR Marshall valde att illustrera sin kommunikationsmodell,  Non Violen Communication, genom oss giraffer, eftersom vi kan se saker ovanifrån. Vi har också det största hjärtat av alla landlevande djur. 
Är du nyfiken på att lära dig mer om vårt språk, Non Violent Communication, NVC?  

 

Vilka förmågor och kunskaper är viktiga för att skapa en hållbar framtid?

Hur och var frodas kreativitet?

Vilka förmågor är viktiga för att skapa fredliga, välmående samhällen?

VAD BEHÖVS FÖR ATT SKOLAN SKA VARA EN TRYGG ARBETSPLATS, MED EN HELHETSSYN PÅ UTVECKLING, DÄR KÄNSLOMÄSSIG INTELLIGENS INKLUDERAS I KUNSKAPSUTVECKLING?

© 2020 av Sagoskeppet.se