"You are not meant 

for crawling, so don't! 

You have wings...

Learn to use them

and fly! "                                             

utforskande, samskapande Workshop    Flyg med skaparkraften!

 

Med stöd av den lilla gruppens gemenskap utforskar vi oss själva, bortom prestation. Varje tillfälle är unikt och har olika fokus beroende på gruppen men leken är alltid central. Kom, utforska och lär känna din inre fjärils förvandling från puppa till en fritt flygande varelse. Ja, välkommen att skina inifrån och ut!

  • Utforskande samtal i medveten närvaro för ökad självkännedom 

  • Utforskande röstmedvetenhet genom ljud, toning och intuitiv sång

  • Utforskande Kroppsmedvetenhet genom frigörande dans och rörelser

  • Utforskande skrivande 

  • utforskande målande

  • Meditationer för djup avslappning, känslomässig kontakt och transformation... 

 

Processen leds intuitivt och genom samskapande. Innerligt välkommen att frigöra livsenergi, kreativ kraft och upptäcka, lära känna och uttrycka mer av dig!

Priset är donationsbaserat och beroende av din ekonomiska situation. Rekommendation: 100 - 500 kr/h

"There is a voice that doesn't use words, listen"                                                                    

© 2020 av Sagoskeppet.se