There is a Native American parable about a grandfather who says, "I feel as if I have two wolves fighting in my heart. One wolf is the vengeful, angry one. The other wolf is the loving, compassionate one." When asked which wolf will win the fight in his heart, the old man replies, "The one I feed."
 
Vi erbjuder individuellt anpassade utbildningar och olika former av holistisk vägledning; genom bland annat sagor, coaching och work shops. För närvarande erbjuder vi bland annat: 
Holistisk Livscoaching 
 Ledarskap inifrån och ut 
Sagoskrivandets gåva 
Soundhealing & ecstatic dance 
       Flyg med skaparkraften  
I vår holistiska vägledning arbetar vi på många olika nivåer - fysisk, emotionell, mental och spirituell - med olika verktyg som stödjer dig att lära känna din egen potential och få större möjlighet blomma ut.
 
Vårt bidag handlar ofta om överföring av energi på fysisk nivå av höga energifrekvenser, som bidrar till att stärka kontakten med den inneboende skaparkraften som genomsyrar allt levande. När du kommer i kontakt med den källan inom sig, öppnas större möjlighet för ett djupgående och bestående känslomässigt helande.
 
Vi arbetar även på kommunikativ och emotionell nivå med olika former av metoder och redskap som stödjer dig att lära känna dig själv på djupet och skapa mer givande, närande och nära relationer.  

© 2020 av Sagoskeppet.se