There is a Native American parable about a grandfather who says, "I feel as if I have two wolves fighting in my heart. One wolf is the vengeful, angry one. The other wolf is the loving, compassionate one." When asked which wolf will win the fight in his heart, the old man replies, "The one I feed."
 
Vi erbjuder olika former av holistisk vägledning; genom sagor, personlig coaching och workshops.
 
Vi arbetar på många olika nivåer - fysisk, emotionell, mental och spirituell - med olika verktyg som ger dig möjlighet att uppleva större frihet, lycka och blomma ut som människa här på jorden.
 
Vårt bidag handlar ofta om överföring på fysisk nivå av höga energifrekvenser, vilket i sin tur hjälper dig att stärka kontakten med den djupaste essens - din själ och inneboende skaparkraft som genomsyrar allt liv. När du kommer i kontakt med den källan inom dig, öppnas samtidigt möjligheten för ett djupgående och bestående känslomässigt läkande.
 
Vi arbetar även på verbal och kommunikativ nivå med olika former av stödjande, kommunikativa redskap som både stödjer dig till djupare självkännedom och att skapa mer givande, närande och nära relationer med andra.  
Det stöd vi bedrar med är individuellt och inget tillfälle är därför det andra likt. För närvarande erbjuder vi bland annat: 
Holistisk Livscoaching 
 Ledarskap inifrån och ut
Sagoskrivandets gåva 
Soundhealing
       Flyg med skaparkraften    
samskapande workshops utifrån önskemål

© 2019 av Magiportalen.se