ut

veckl

med

INTELLIGENS?

VAD ÄR

ande

vet

ande

gör

ande

Jag heter Maria och har ett brinnande intresse för språk och kommunikation, både inåt - med mig själv och utåt - med andra. Det intresse gjorde bl a att jag för många år sedan nu, utbildade mig till lärare i svenska, engelska och franska. Det har också gjort att jag öppnat många "inre dörrar" och gått flera olika utbildningar och kurser inom personlig utveckling och kommunikation.

 

Numera erbjuder jag därför även anpassade utbildningar, coaching och workshops för vuxna, barn och ungdomar i inre ledarskap, självkännedom, medveten närvaro och empatisk kommunikation.

 

Dessa kurser kretsar bland annat kring grundläggande existensiella frågor såsom:

Vem är jag?

Kusen syftar till att bidra till skolans uppdrag att stödja barn i sin självkännedom och personliga utveckling till kreativa, självreflekterande och ansvarskännande individer med förmåga att hantera konflikter och kommunicera empatiskt med  varandra.

 

Kursen utgår från tanken att all intelligens - inte minst den känslomässig intelligensen - går att träna upp med hjälp av stödjande verktyg och stödjande miljöer.

 

Kursen grundar sig bland annat på Non Violent Communication, mindfulness - medveten närvaro och olika former av kreativa uttryck och gestaltande terapier.  

 

Arbetet sker i form av dialog, samtal, stärkande lekar och skapande övningar i mindre grupper. 

LIVSKUNSKAP I SKOLAN (Emotionell Intelligens, EQ) 

Självkännedom, Medveten Närvaro och empatisk kommunikation

Vilka förmågor och kunskaper är viktiga för att skapa en hållbar framtid?

Hur och var frodas kreativitet?

Vilka förmågor är viktiga för att skapa fredliga, välmående samhällen?

VAD SKA TILL FÖR ATT SKOLAN SKA BLI EN TRYGG ARBETSPLATS, MED EN HELHETSSYN PÅ UTVECKLING, DÄR KÄNSLOMÄSSIG INTELLIGENS INKLUDERAS I KUNSKAPSUTVECKLING OCH VÄRDERAS LIKA HÖGT SOM

TEORETISK KUNSKAP?

" DR Marshall valde att illustrera sin kommunikationsmodell,  Non Violen Communication, genom oss giraffer, eftersom vi kan se saker ovanifrån. Vi har också det största hjärtat av alla landlevande djur. 
Är du nyfiken på att lära dig mer om vårt språk? Kontakta oss eller läs mer i bloggen!" 

 

© 2019 av Magiportalen.se