Det jag är medveten om.

Dem självbild som formats av min

historia, kultur, utbildning, uppfostran och anknytning etc. Mina definierade svar på frågan. Min begränsade självbild. Den jag ser mig som och lärt mig att jag är.

?

jag är som

ett ägg

Typ..

Hej! Jag heter Maria..... Jag har nyligen gått in i min

femtionde årsring här på jorden..... Jag föddes i Sverige och växte

upp i en förort till Gävle.... Mina föräldrar var lärare liksom jag själv... 

De har gett mig gåvan av en förhållandevis trygg anknytning..... Jag har två

egna barn som nu är på väg mot allt större självständighet och frigörelse från

mig som förälder... Jag har varit intresserad av personlig utveckling under större delen av mitt vuxna liv och ser mig själv som en andligt orienterad person som tycker om att  utforska skaparkraften genom Skrivande, Sång, Dans och olika

former av improviserat SamSkapande. Jag tycker också om föränrings- och utvecklingsarbete som handlar om att skapa mer medvetenhet kring gamla och rigida samhällsstrukturer och kommunikationsmönster som håller oss kvar i det förgångnas grepp ....      Mm..

Den Odefinierade, Oändliga   Essensen inuti. Skaparkraften.  Flödet. Stillheten. Föränderligheten

Jag Är

?!

Solstårålarna - kanalerna mellan Egots (begränsade) självuppfattning och Själens Evighetsvishet - Kanaler som vi ständigt har möjlighet att utveckla och på så vis växa i självkännedom, kärlek , harmoni och livskraft genom vår livsresa på jorden.... Och på så vis ständigt utvecklas som människor - och andliga varelser som har en mänsklig erfarenhetsresa på jorden...

Vem är Jag? 

-Tyvärr frågan är näst intill Omöjlig att besvara. Men en sak är i alla fall säker...

Skalet - mina gränser och skapade försvar mot vad jag tror är möjligt för mig som människa att skapa och åstadkomma... Dvs mina personliga strategier som uppstått ur omedveten prägling, och trauman - och även "skyddar" mig från att behöva möta och känna vissa känslor 

© 2019 av Magiportalen.se